Spis artykułów

DWUJĘZYCZNE WYCHOWANIE 

„Dwujęzyczność późniejsza”: nauka języka mniejszościowego u starszych dzieci

Kiedy rodzic nieświadomie wspiera dwujęzyczność receptywną u dziecka

Różnorodność kodów kulturowych w zależności od kraju zamieszkania

Jak radzić sobie z wrogością partnera do naszego języka?

W jaki sposób zacząć od podstaw?

Jak znaleźć czas na język polski?

Pokonać trudności językowe dwujęzycznych dzieci: kreatywne podejścia

Akcent u dwujęzycznych dzieci 

Wielokulturowość naszych wielojęzycznych dzieci

Cele na nowy rok – propozycje i wskazówki

Dwujęzyczność receptywna: dziecko nie chce, czy nie może?

Wpływ mindsetu rodzica na dwujęzyczne wychowanie

Wielojęzyczne rodziny: jaką metodę wybrać? (cykl nagrań)

Fasada językowa u dwujęzycznych dzieci

Dwujęzyczność jako norma a nie wyjątek?

Jak reagować na błędy językowe dziecka? (cykl nagrań)

Identyfikacja kulturowa dzieci wychowywanych za granicą

Znaczenie poprawności w języku mniejszościowym

Czy jeden rodzic jest w stanie przekazać dziecku swój język? (cykl nagrań)

Dwujęzyczność receptywna: kiedy dziecko rozumie, ale nie mówi (cykl nagrań)

Na wakacjach dwujęzycznie : jak wspierać język polski?

W jaki sposób „waloryzować” język polski? (cykl nagrań)

Wpływ rodzica na stosunek dziecka do języka, kultury, kraju…

Mity o dwujęzyczności, część 2 (cykl nagrań)

Czy jeden rodzic może skutecznie przekazać dziecku język polski?

Mity o dwujęzyczności, część 1 (cykl nagrań)

Dbajmy o język mniejszościowy najpierw, zanim stanie się zbyt słaby

Ojczysty język rodziców w teorii i w praktyce: dom i szkoła

Język polski czy bliskość w rodzinie: trudny wybór

Język polski naszych dzieci… teraz czy kiedyś?

Od dwujęzyczności do dwukulturowości

Z czego wynika skuteczność wsparcia dla wielojęzycznych rodzin?

Polska kultura czy nasza kultura?

Motywacja, żeby dziecko mówiło po polsku: gdzie jej szukać?

Niepewność językowa w wielojęzycznych rodzinach

Mówić do dziecka w języku, którym władamy najlepiej

Presja społeczna w wielojęzycznych rodzinach

Dwa warunki, żeby dziecko mówiło po polsku

Dlaczego czasami «rezygnujemy» z języka ojczystego w kontaktach z dziećmi…

Co konkretnie przynosi wsparcie w dwujęzycznym wychowaniu?

Opowiadania dla dwujęzycznych dzieci w pytaniach i odpowiedziach

Zmienić strategię, jeśli aktualna nie jest (wystarczająco) skuteczna

Dwujęzyczne wychowanie: zacząć od podstaw bez względu na wiek dziecka

Jak rozwijać język polski u dzieci wielojęzycznych?

Kultura drogą do języka mniejszościowego

Polski program dla wielojęzycznych rodzin ma już rok – pierwszy bilans

Mówić po polsku, w miarę możliwości

Nie ma powodu, żeby się nie udało: postępy Anaïs

Piramida uczenia się w kontekście dwujęzyczności

Nieużywanie języka mniejszościowego przez dziecko i jego konsekwencje 

Punkty odniesienia dwujęzycznego dziecka w Polsce

Relacja w sercu refleksji o przekazywaniu języka mniejszościowego

Dwujęzyczne wychowanie: środki dostosowane do wyznaczonego celu

Rodzinna więź wzmocniona dzięki językowi i kulturze mniejszościowej

Na dwujęzyczność nigdy nie jest za późno

Badania na temat dwujęzyczności w pigułce

Zabawa jako element relacji w kontekście dwujęzycznego wychowania

Rozwój języka mniejszościowego: kiedy nie możemy liczyć na szkołę…

Praktyczne wskazówki na temat dwujęzycznego wychowania

Przekazywanie języka ojczystego, raczej niż nauka języka

Czytanie na głos bez względu na wiek

Przykład rodziców ważnym elementem kultury językowej dziecka

Kiedy kompromis okazuje się niezbędny – historia Niny i Arthura

Dwujęzyczność wczesna sekwencyjna: później, ale szybciej?

Na czym może polegać podcinanie skrzydeł dwujęzycznym dzieciom?

Wyzwanie trójjęzycznej rodziny: każdy język swoje miejsce

Skuteczne dążenie do celu a dwujęzyczne wychowanie – dlaczego jednym się udaje, a innym nie?

Z czego wynika mieszanie języków u dwujęzycznych dzieci?

Niezbędna językowa organizacja – historia Margot i Inès

„Ucho językowe”? Ciekawy argument popierający wczesną naukę języków

Dwujęzyczne rozmowy między dzieckiem i rodzicem

Od poczucia winy do stworzenia relacji z dziadkami – historia Ingrid i Caspara

Wsparcie w dwujęzycznym wychowaniu? – Kto? Co? Jak? Dlaczego?

Dwujęzyczność pasywna (receptywna), w jaki sposób ją rozpoznać?

Od misji Maja do misji Adam: historia Birgit i Mai

Wiek krytyczny w kontekście dwujęzyczności?

O pokonaniu samospełniającej się przepowiedni: historia Beaty i Floriana

Dlaczego stworzyłam program wsparcia dla dwujęzycznych rodzin?

Program wsparcia i krytyka (niektórych) dwujęzycznych rodziców

Narodowość językowa, inspirujący stosunek do własnej kultury

Czego nauczyłam się, wychowując dwujęzyczne dziecko?

Nauka polskiego jako przyjemność, czy jako przymus?

Polski kącik w domu – za praktycznym aspektem kryje się symbolika

W jaki sposób zwiększyć aktywność dziecka w rozmowach?

Nasz blog o dwujęzyczności ma dwa lata! Czego się od Was nauczyłam?

Dlaczego pragnę przekazać język polski mojemu synowi ?

Gry słowne, doskonały środek do doskonalenia języka

Czy uczyć dziecko języka większościowego?

Między dwoma krajami, między dwoma kulturami

Rozwijanie słownictwa u dziecka – trzy ekspresowe propozycje

Najczęstsze błędy w dwujęzycznym wychowaniu

10 rzeczy o dwujęzycznym wychowaniu, które warto wiedzieć

Argumenty wspierające używanie języka mniejszościowego

Podręczniki do nauki polskiego : nasze doświadczenie

Dwujęzyczne wychowanie jako projekt rodzinny

Symboliczne znaczenie języka, na czym ono polega?

Mówienie do dziecka od jego pierwszych chwil, dlaczego to takie ważne?

Nieodparty urok dwujęzycznego dziecka – 10 wzruszających sytuacji

Doskonalenie czytania u dwujęzycznego dziecka – nasze doświadczenie

Znaczenie języków rodzinnych dla integracji społeczeństwa  

Polski czas w ciągu dnia, o wiele ważniejszy niż się wydaje

Używanie języka ojczystego i emocjonalne korzyści dla rodziny

Dlaczego wielojęzyczność użytkowa często kończy się porażką?

Dwujęzyczność wzbogacająca i zubażająca – wyjaśnienia

Wpływ języka na sposób myślenia i dwujęzyczność

Kiedy unikanie języka większościowego okazuje się szkodliwe...

Odrabianie lekcji po polsku z dwujęzycznym dzieckiem

Świadomość językowa u dwujęzycznego dziecka

Nasze zmagania z R, czyli wymowa głoski R u dwujęzycznego dziecka

Wizyty rodziny z Polski i ich wpływ na dwujęzyczność dziecka

Wierszyki ćwiczące języki: połammy wspólnie języki

Związek między czytaniem a nauką języka u dwujęzycznych dzieci

Umiejętność opowiadania u dwujęzycznych dzieci i ich bogactwo językowe   

Podwójna kultura dwujęzycznych dzieci

Zabawa z figurkami, czyli nasze wariacje po polsku

W jaki sposób wytłumaczyć dziecku obecność dwóch języków w rodzinie?

Efekt Simona u dwujęzycznych osób

Piosenki i dwujęzyczne wychowanie: jak zainteresować dziecko polską kulturą?

Polskie pisemka dla dzieci i nauka języka

Język mniejszościowy jest jak delikatna roślina…

Kontakty z dziećmi w Polsce dwujęzycznego dziecka

Mniej języków, ale dłużej i intensywniej

Nauka czytania u dwujęzycznego dziecka

Specjalna relacja z dzieckiem dzięki językowi mniejszościowemu

Skąd się bierze krytyka i jak sobie z nią radzić?

Wielojęzyczni koledzy mojego syna a używanie polskiego

Początek szkoły i ryzyko osłabienia języka mniejszościowego

W jaki sposób używać polskiego w każdej sytuacji?

Rola kultury w nauce języka: jak znajomość kultury wpływa na opanowanie języka polskiego

Dwujęzyczność u niemowląt: jak niemowlęta reagują na dwujęzyczne środowisko?

Dlaczego polska szkoła nie wystarczy, żeby dziecko opanowało język mniejszościowy?

Korzystny wpływ dwujęzyczności na rozwój dzieci autystycznych

O tym jak odnalazłam własną polskość

Jak przekonać do dwujęzycznego wychowania drugiego rodzica?

Teoria Van Overbeke: nakładanie się rzeczywistości językowych

Wpływ środowiska na używanie języka mniejszościowego

Skuteczność metody OPOL i innych strategii rodziców w przekazywaniu języka mniejszości

Przyjemne z pożytecznym, czyli nauka polskiego poprzez gry i zabawy

Czy dwujęzyczne dzieci mają uboższe słownictwo?

Nauka polskiego dzięki radiu

Utrata przez dzieci języka rodziców i jej wpływ na stosunki w rodzinie

Zasada komplementarności u osób dwujęzycznych

Fałszywa opinia o szkodliwości dwujęzyczności u dzieci

Rola dziadków w nauce języka polskiego

Mózg dwujęzycznych osób funkcjonuje inaczej

Popularny mit: osoby dwujęzyczne to urodzeni tłumacze

Jak stymulować naukę polskiego podczas pobytów w Polsce?

Ukryty sens mieszania języków u dwujęzycznych dzieci

Akcent u dwujęzycznych osób

Jak wybrać polską opiekunkę, żeby wspomóc naukę polskiego?

Wpływ języka na osobowość dwujęzycznych osób

Jak wybierać książki dla dzieci uczących się polskiego?

Dlaczego warto przekazać dzieciom polską kulturę?

Nauka języka dzięki filmom, to nie takie proste

Wpływ ekranów na rozwój dzieci

Pozytywny wpływ dwujęzyczności na wyniki w nauce

Komunikatory internetowe i nauka języka polskiego

Dwujęzyczność a tożsamość wielokulturowa

Czy dwujęzyczne dzieci później zaczynają mówić?

Strategie używania języka mniejszości przez dzieci dwujęzyczne

Badania nad wpływem dwujęzyczności na rozwój poznawczy dzieci

Nauka języka dzięki piosenkom

Dwujęzyczność jeszcze przed przyjściem na świat

Intelektualne korzyści płynące z dwujęzyczności

Emocjonalne korzyści wynikające z dwujęzyczności

Metody wprowadzania dwujęzyczności

Co to znaczy opanować język?

Refleksja o dwujęzyczności

DWUKULTUROWE WYCHOWANIE

Ukochane książki z mojego dzieciństwa

Gra edukacyjna „Historia Polski” – przyjemny sposób na odkrywanie naszej historii?

Rany Julek! czyli zabawne spotkanie z wielkim poetą

Wieczorny rytuał  – metafory przed zaśnięciem

Czytam sobie – idealne czytanki dla dwujęzycznego dziecka

Poznawanie historii Polski… podczas wakacji w Rumunii!

Dwukulturowość w dwujęzycznych rodzinach: pomoc we wzajemnych relacjach    

Nigdy nigdzie nie czułam się wyobcowana – rozmowa z wychowaną w dwóch kulturach Sabiną

„Zapach czekolady” Danuty Wawiłow i nasze wzruszenia liryczne

Jak przekazać dziecku język polski, wykorzystując podobieństwa kulturowe?

„Przygody skarpetek” Justyny Bednarek, podróż do krainy wyobraźni

Przekazywanie dziecku polskiej kultury na przykładzie historii, geografii…

Dwujęzyczność i dwukulturowość, co jest dla mnie środkiem, a co celem?

„Afryka Kazika” Łukasza Wierzbickiego: ważna lekcja życia

Nasza literacka wycieczka po Polsce

Moje serce należy do Polski – rozmowa z wychowaną w dwóch kulturach Aurelią

„Drzewo do samego nieba”: ekologiczna opowieść o życiu pewnej kamienicy

Polskie wiersze dla dzieci – praktyczny prezent, żeby zaprzyjaźnić dziecko z poezją

Polskie książki dla dzieci – prezent na jesienne dni  

Koziołek Matołek, w Pacanowie kozy kują

Miś Uszatek, najlepszy przyjaciel najmłodszych

Bolek i Lolek, koledzy z naszego dzieciństwa

Tytus, Romek i A’Tomek, nasze rodzime komiksy

Rusza jak muzyczna rzeka, Dyskoteka Pana Jacka

Przygody Pana Kleksa – nostalgia za dzieciństwem

Krótkie historie o świecie, czyli seria „Poczytaj mi, mamo”

Wierszyki dla najmłodszych, pierwsze spotkanie z literaturą i poezją