Spis artykułów

2020

2019

DWUJĘZYCZNE WYCHOWANIE 

Język mniejszościowy jest jak delikatna roślina…

Kontakty z dziećmi w Polsce dwujęzycznego dziecka

Mniej języków, ale dłużej i intensywniej

Nauka czytania u dwujęzycznego dziecka

Specjalna relacja z dzieckiem dzięki językowi mniejszościowemu

Skąd się bierze krytyka i jak sobie z nią radzić?

Wielojęzyczni koledzy mojego syna a używanie polskiego

Początek szkoły i ryzyko osłabienia języka mniejszościowego

W jaki sposób używać polskiego w każdej sytuacji?

Rola kultury w nauce języka: jak znajomość kultury wpływa na opanowanie języka polskiego

Dwujęzyczność u niemowląt: jak niemowlęta reagują na dwujęzyczne środowisko?

Dlaczego polska szkoła nie wystarczy, żeby dziecko opanowało język mniejszościowy?

Korzystny wpływ dwujęzyczności na rozwój dzieci autystycznych

O tym jak odnalazłam własną polskość

Jak przekonać do dwujęzycznego wychowania drugiego rodzica?

Teoria Van Overbeke: nakładanie się rzeczywistości językowych

Wpływ środowiska na używanie języka mniejszościowego

Skuteczność metody OPOL i innych strategii rodziców w przekazywaniu języka mniejszości

Przyjemne z pożytecznym, czyli nauka polskiego poprzez gry i zabawy

Czy dwujęzyczne dzieci mają uboższe słownictwo?

Nauka polskiego dzięki radiu

Utrata przez dzieci języka rodziców i jej wpływ na stosunki w rodzinie

Zasada komplementarności u osób dwujęzycznych

Fałszywa opinia o szkodliwości dwujęzyczności u dzieci

Rola dziadków w nauce języka polskiego

Mózg dwujęzycznych osób funkcjonuje inaczej

Popularny mit: osoby dwujęzyczne to urodzeni tłumacze

Jak stymulować naukę polskiego podczas pobytów w Polsce?

Ukryty sens mieszania języków u dwujęzycznych dzieci

Akcent u dwujęzycznych osób

Jak wybrać polską opiekunkę, żeby wspomóc naukę polskiego?

Wpływ języka na osobowość dwujęzycznych osób

Jak wybierać książki dla dzieci uczących się polskiego?

Dlaczego warto przekazać dzieciom polską kulturę?

Nauka języka dzięki filmom, to nie takie proste

Wpływ ekranów na rozwój dzieci

Pozytywny wpływ dwujęzyczności na wyniki w nauce

Komunikatory internetowe i nauka języka polskiego

Dwujęzyczność a tożsamość wielokulturowa

Czy dwujęzyczne dzieci później zaczynają mówić?

Strategie używania języka mniejszości przez dzieci dwujęzyczne

Badania nad wpływem dwujęzyczności na rozwój poznawczy dzieci

Nauka języka dzięki piosenkom

Dwujęzyczność jeszcze przed przyjściem na świat

DWUKULTUROWE WYCHOWANIE

Polskie książki dla dzieci – prezent na jesienne dni  

Koziołek Matołek, w Pacanowie kozy kują

Miś Uszatek, najlepszy przyjaciel najmłodszych

Bolek i Lolek, koledzy z naszego dzieciństwa

Tytus, Romek i A’Tomek, nasze rodzime komiksy

Rusza jak muzyczna rzeka, Dyskoteka Pana Jacka

Przygody Pana Kleksa – nostalgia za dzieciństwem

Krótkie historie o świecie, czyli seria „Poczytaj mi, mamo”

Wierszyki dla najmłodszych, pierwsze spotkanie z literaturą i poezją

 

2018