Co to znaczy opanować obcy język? Jaka jest różnica między znajomością sposobu wyrażania się w danym języku, a biegłym władaniem nim? Czego pragną rodzice dla swojego dwujęzycznego dziecka?

Początkowym poziomem w nauce nowego języka jest poznawanie podstawowych słów i zwrotów. Nazywanie osób i przedmiotów, relacjonowanie wykonywanych czynności, ustosunkowywanie się do zjawisk, opisywanie pogody… należą do pierwszych umiejętności, które zdobywamy, ucząc się języka.

U dziecka jest podobnie. Poznawanie języka zaczyna się od nazywania przedmiotów albo czynności (w zależności od języka). W miarę upływu czasu zaczyna ono łączyć wyrazy i tworzyć z nich zdania. Dzięki temu będzie wkrótce umiało opisać to, co widzi, co robi, czego chce. Opanuje więc  język na tyle, żeby być zdolnym do prowadzenia codziennych rozmów w domu, z kolegami, w sklepach…

I już, to takie proste? Jak wyjaśnia Barbara Abdelilah-Bauer  („Le défi des enfants bilingues”), nie wystarczy opanować podstawy języka, żeby władać nim w sposób pełny i przemyślany. Język nie służy jedynie do opisywania zewnętrznego świata. Służy on także do wyrażania własnych opinii, argumentowania, obrony poglądów, przedstawiania kontrargumentów, przekonywania do swoich racji… Oraz do analizy zjawisk i sytuacji, wyciągania wniosków, wyrażania uczuć, stawiania hipotez, wyobrażania alternatywnych scenariuszy…

Język jest niezwykle wartościowym środkiem przekazywania własnych przemyśleń. Warto więc go rozwijać i pielęgnować. Dlatego należy przywiązywać dużą wagę do nauki języka u dzieci, szczególnie u dzieci dwujęzycznych. W ten sposób język „mniejszościowy” (nie będący oficjalnym językiem kraju, w którym się mieszka) stanie się dla nich pożytecznym narzędziem życia społecznego, a nie jedynie instrumentem do powierzchownych uwag o otoczeniu.

Jeśli interesuje Was temat nauki mówienia u dzieci dwujęzycznych, zachęcam do lektury artykułu „Czy dzieci dwujęzyczne później zaczynają mówić”.

Jeżeli mielibyście ochotę podzielić się z nami Waszymi spostrzeżeniami na ten temat, serdecznie Was do tego zapraszam.