Zapewne słyszeliście o koncepcie zwanym „piramida uczenia się”. Prezentuje ona metody uczenia się, sklasyfikowane według ich skuteczności, czyli przyswajania nowych informacji. Piramida uczenia się jest często wykorzystywana w strategiach szkolenia i programach nauczania. Może ona także okazać się przydatna w przekazywaniu języków mniejszościowym w kontekście rodzinnym. W jaki sposób? Zaraz Wam wyjaśnię.

Różna skuteczność metod nauki

Pośród metod uczenia się wyróżniamy: lekturę, wykłady, oglądanie programów, uczestniczenie w pokazach, praktyki, przekazywanie wiedzy i umiejętności innym osobom… Z doświadczenia wiemy, że niektóre z nich są skuteczniejsze od pozostałych bez względu na kontekst.

(Różnica między metodą pasywną i aktywną, angażującą uczestnika w proces przyswajania nowych elementów.) Efektywność innych z nich może natomiast zależeć od sytuacji czy od naszej osobowości.

Zalety piramidy uczenia się

Piramida uczenia się, klasyfikując różne metody nauki, dostarcza nam ogólną wizję ich skuteczności. Abstrahując od indywidualnych sytuacji, pozwala umiejscowić na obiektywnej skali efektywność każdej z nich, w procentach. Skąd pochodzą dane? Z badań przeprowadzonych w latach sześćdziesiątych przez National Training Laboratories w Bethel (Maine, Stany Zjednoczone). Naukowcy porównali znajomość wybranych tematów przed i po wystawieniu na daną metodę nauki.

Dzisiaj liczby te są kwestionowane, tym bardziej, że nie mamy dostępu do wyników analiz. Niemniej jednak, bez względu na ich dokładność rezultatów, tendencje same w sobie podpowiadają nam, na które metody kłaść nacisk… Nie ulega wątpliwości, że metody aktywne sprawdzają się lepiej niż pasywne.

Lektura piramidy: uczeń zapamiętuje około 95% tego, co sam przekazuje innym i 30% tego, co obserwuje podczas demonstracji.

piramida uczenia się

Piramida uczenia się i przekazywanie języka mniejszościowego

W jaki sposób zastosować informacje z piramidy uczenia się w dwujęzycznym wychowaniu? Przed wszystkim poprzez aktywną postawę dziecka. Oczywiście aktywna postawa nie wynika sama z siebie, od nas zależy, na ile nasze dzieci będą uczestniczyły w proponowanych im zajęciach. Zachęcajmy je do mówienia, powtarzania, śpiewania, recytowania… poprzez gry i zabawy, żarty i imitacje… Im bardziej dziecko angażuje się w to co robi, w związku z językiem mniejszościowym / polskim, tym łatwiej sobie go przyswoi. Wymaga to czasu, ale na pewno warto kontynuować wysiłki. Nie poddawać się, tylko wierzyć, że się uda. Bo się uda 🙂 .

Jeśli natomiast potrzebujesz wsparcia, żeby zachęcać dzieci do aktywnego używania języka polskiego, wyślij mi wiadomość na anna (at) bilingual-kid.com Zobaczymy, w jaki sposób mogę Ci pomóc.

Dodatkowe wyjaśnienia: piramida uczenia się dotyczy znajomości tematu przekazywanego w dany sposób. Czytając o czymś, np. opis osoby, zapamiętamy go mniej niż jeśli zobaczymy i usłyszymy go dzięki ekranowi. W kontekście nauki języka prezentuje się to nieco inaczej: bo nie czytamy ani nie słuchamy informacji na temat języka, jedynie informacje są podane w danym języku. Żeby nauka języka poprzez lekturę (np. przez rodzica) okazała się skuteczna, powinna wymagać ona od dziecka pewnej aktywności, np rozmowa podczas lektury. W przeciwnym razie dziecko jedynie słucha / ogląda obrazki, podobnie jak w przypadku TV. Nabywa w ten sposób nowe słownictwo, ale nie jest zachęcane do używania go. Dlatego najlepiej skupić się na dole piramidy, tam znajdują się odpowiedzi, których szukamy.

Źródło: Source (entre autres) : Peter D. MacIntyre, Tammy Gregersen, Sarah Mercer “Positive psychology in SLA”, Bilingual matters, 2016

Jeżeli powyższy artykuł zainspirował Was do refleksji, podzielcie się nią z nami w komentarzach pod artykułem.