Jednym z ważnych elementów kultury są kody kulturowe, czyli zbiór norm, wartości i zachowań, które kształtują nasze spojrzenie na świat i sposób interakcji z innymi ludźmi. Mogą się one różnic w zależności od kraju zamieszkania. Dla naszych dzieci wychowywanych w dwóch (lub więcej) kulturach nawigowanie między nimi może być czasem nie lada wyzwaniem. W tym artykule przywołam trzy kluczowe obszary życia społecznego, w których różnice kulturowe są szczególnie widoczne: postrzeganiu osób starszych, stosunkowi do dzieci oraz stosunkowi do tradycji.

 Postrzeganie osób starszych

W krajach skandynawskich (np. w Szwecji), istnieje silne przekonanie o konieczności szanowania niezależności osób starszych. 

Starsi ludzie są traktowani jako pełnoprawni członkowie społeczeństwa, którzy mają prawo do podejmowania własnych decyzji i do prowadzenia życia według własnych preferencji. Odmiennych przykładem jest na przykład Polska, gdzie istnieje tendencja do asystowania i udzielania pomocy osobom starszym, nawet jeśli nie wyrażają one takiej potrzeby. Szanowanie niezależności osób starszych wciąż się jeszcze rozwija, a starsi ludzie często traktowani są jak osoby wymagające opieki i wsparcia.

Stosunek do dzieci

W kulturach skandynawskich, szczególnie w Szwecji, istnieje duży nacisk na szanowanie indywidualności dzieci oraz na słuchanie ich zdania i uwzględnianie ich potrzeb i preferencji. Dzieci są traktowane jak równoprawni uczestnicy społeczeństwa, a ich głos jest ceniony i uwzględniany w procesie podejmowania decyzji. Natomiast, w niektórych krajach Europy Środkowej (Polska, Węgry, Czechy…) dominuje zazwyczaj oczekiwanie posłuszeństwa i uległości ze strony dzieci. Wychowanie opiera się na hierarchii i posłuszeństwie, a zdanie dziecka często nie jest brane pod uwagę. (Choć mam wrażenie, że w Polsce, w niektórych środowiskach, zaczyna się to zmieniać.)

kultura

Stosunek do tradycji

Tradycje odgrywają istotną rolę w życiu społecznym, zwłaszcza w krajach o bogatej historii i głęboko zakorzenionych zwyczajach, takich jak Polska. Święta Bożego Narodzenia są obchodzone bardzo uroczyście, z licznymi tradycyjnymi potrawami, obrzędami i zwyczajami. W przeciwieństwie do tego, we Francji, święta są bardziej rodzinne i intymne, bez wyraźnie zarysowanych tradycji i obrzędów. Jednakże, przyjemność z bycia razem z rodziną jest tu równie ważna.

Kody kulturowe

Pogodzenie różnych kodów kulturowych w wychowaniu dzieci w dwóch kulturach wymaga otwartości, wzajemnego szacunku i komunikacji między rodzicami. Uwzględniajmy i doceniajmy wartości oraz tradycje obydwu z nich, dążąc do stworzenia harmonijnego środowiska dla dzieci. Wybierając najlepsze (naszym zdaniem) praktyki z każdej kultury, rozwiniemy ich wrażliwość i podarujemy im bogatsze i pozytywne spojrzenie na świat.

 ***

Kultura, język… bez znajomości języka mniejszościowego/ polskiego i uznawania go za swój własny trudno w pełni zrozumieć kulturę rodzica. Jeśli Twoje dziecko nie mówi jeszcze po polsku, może już czas, żeby coś z tym zrobić?

Jeśli czujesz, że potrzebujesz długofalowego wsparcia, porozmawiajmy o Twoich trudnościach podczas bezpłatnej rozmowy online, wyjaśnię Ci, w jaki sposób pracuję z rodzicami. Następnie zadecydujesz.

  • Link do rozmowy na temat wsparcia: tutaj.
  • Więcej o programie wsparcia: tutaj.
  • Możesz także wybrać jednorazową płatną konsultację online, podczas której zaproponuję Ci, w jaki sposób rozwiązać Twoje trudności: konsultacja online.

Jeżeli powyższy artykuł zainspirował Was do refleksji, podzielcie się nią z nami w komentarzach pod artykułem.