Wśród osób obecnych w życiu dziecka bardzo ważną rolę odgrywają Dziadkowie. Łączą ich bowiem z wnukami więzy emocjonalne. Często podkreśla się, że są oni mniej zaangażowani w edukację dzieci, a więcej w opiekę nad nimi. Przejawia się więc to w przyjemnie spędzanym wspólnie czasie. Ta rola jest jednak inna, kiedy wnuki mieszkają w odmiennym niż oni kraju. Zależy ona przede wszystkim od motywacji Rodziców i Dziadków. Dlaczego więc nie powierzyć im zadania wspomagania języka mniejszościowego? Jaka może być rola dziadków w nauce języka polskiego?

Wspomaganie nauki polskiego

Ze względu na oddalenie geograficzne i bliskość emocjonalną, Dziadkowie mogą okazać się bardzo dyspozycyjni w stosunku do wnuków. Będą się starać, żeby zrekompensować im mniejszą ilość kontaktów niż gdyby dzieci mieszkały w Polsce.

W kontekście nauki języka polskiego należy więc spożytkować ten pozytywny stosunek do interakcji z dziećmi. Z jednej strony, wzmocni to więź z Dziadkami, a z drugiej strony, wykorzysta zasoby Dziadkowie do nauki języka: słownictwo, sposoby mówienia, wyrażenia. Tym bardziej, że Dziadkowie, ze względu na własne doświadczenie, mogą dzieciom dużo przekazać, nie tylko bajki, czy zabawy, ale także wspomnienia, poglądy na świat, itd.

Kontakty z Dziadkami

Jak zorganizować kontakty z Dziadkami? Można, na przykład, zarezerwować sobie regularny czas z Dziadkami, wieczorem, albo w weekend. Jak gdyby była to wizyta u nich, każdego tygodnia, albo i częściej. Wtedy i Dziadkowie i wnuki będą wiedzieli, że jest to specjalny czas, który, mimo odległości, spędzają razem. Albo spontanicznie, jak tylko nadejdzie ich na to ochota. Należy jedynie czuwać, żeby przynajmniej raz w tygodniu, dziecko miało kontakt z Dziadkami. Może to być kontakt głosowy i wzrokowy (przez Messengera czy Skype’a), a jeśli nie, to przynajmniej głosowy (przez telefon). Zapraszam do lektury artykułu na ten temat o komunikatorach internetowych

Spotkania z Dziadkami

Wzmożone kontakty z Dziadkami będą oczywiście miały miejsce podczas pobytów w Polsce. Jeśli dzieci mogą spędzić z nimi trochę czasu, będzie to miało pozytywny wpływ nie tylko na ich stosunki uczuciowe, ale także na umiejętności dzieci w mówieniu po polsku. W miarę możliwości (finansowych i praktycznych) dobrze by było, gdyby Dziadkowie odwiedzali dzieci za granicą. Rodzice mogą zostawić dzieci z nimi, co umożliwi im spędzenie razem trochę czasu.

Kontakty z Dziadkami, jak u większości rodzin, polegać będą na rozmowach, wspólnych zabawach, czytaniu książek, grach, spacerach, czy wycieczkach. Jedyną różnicą będzie nacisk położony na wysławianie się i nabywanie nowego słownictwa u dziecka. 

A w jaki sposób odbywają się kontakty Waszych dzieci z Dziadkami? Czy udaje im się spędzić razem trochę czasu, pomimo odległości? Jeżeli mielibyście ochotę podzielić się z nami Waszymi refleksjami na ten temat, serdecznie Was do tego zapraszam, poniżej w komentarzach artykułu