Decyzję o dwujęzycznym wychowaniu należy podjąć jeszcze przed przyjściem dziecka na świat. Powinna ona być wynikiem zgody obydwu rodziców. Szczególnie jeśli tylko jeden z nich mówi w języku mniejszościowym (w naszym wypadku po polsku). Żeby zacząć od dobrych podstaw, sama zgoda nie wystarczy. Drugi rodzic powinien być przekonany o korzyściach płynących z dwujęzycznego wychowania. A także, co za tym idzie, mieć ochotę na podjęcie się i uczestniczenie w  tym projekcie. Tylko jak przekonać do dwujęzycznego wychowania drugiego rodzica?

Dyskusja między rodzicami

Na początek, bardzo ważna jest szczera dyskusja między przyszłymi rodzicami, spokojna rozmowa o edukacji. Jeśli rodzic używający języka większościowego nie jest przekonany co do słuszności dwujęzycznego wychowywania, oto kilka argumentów, które mogą  przyczynić się do zmiany zdania.  

Więzy rodzinne

Znajomość języka polskiego umożliwi dziecku kontakty z rodziną w Polsce. W ten sposób zbogaci jego życie emocjonalne i zwiększy bezpieczeństwo uczuciowe. Świadomość, że rodzina nie ogranicza się do krewnych jednego z rodziców i że jest kochany przez większą liczbę osób, pomyślnie wpłynie na poczucie własnej wartości u dziecka. Dzięki tym kontaktom pozna osoby mające te same co ono korzenie, tą samą historię. Pomoże mu to w skonstruowaniu własnej tożsamości. Następnie, mocnym argumentem jest też przypomnienie, że dziecko nie powinno płacić za wybory rodziców. Takim wyborem jest decyzja, że zamieszka w innym kraju niż część jego rodziny. Ponadto rodzice nie mają przecież prawa utrudniać mu kontaktu z rodziną. Tym bardziej, że z powodu odległości geograficznej te kontakty są na ogół rzadsze niż z rodziną drugiego rodzica. Dziecko może postrzegać to jako swego rodzaju niesprawiedliwość.

Bogactwo polskiej kultury

Polska kultura, nie trzeba o tym nikogo przekonywać, jest bogata, różnorodna i w dużej mierze uniwersalna. Zarówna polska historia, sztuka jak i tradycje są warte poznania, szczególnie jeśli są częścią tożsamości rodziny dziecka. Zachęcam do artykułu „Dlaczego warto przekazać dziecku polską kulturę?”, który odpowiada na pytanie zadane w tytule.

Korzyści dwujęzycznego wychowania

Dwujęzyczne wychowanie korzystnie wpływa na emocjonalny i intelektualny rozwój dziecka. Pisałam o tym artykułach „Emocjonalne korzyści wynikające z dwujęzyczności” i „Intelektualne korzyści wypływające z dwujęzyczności”.  Rodzic, chcąc jak najlepiej dla swojego dziecka, nie powinien przeciwstawiać się sposobie wychowania, który bedzię miał korzystny wpływ na jego ewolucję.

Znaczenie sytuacji każdej rodziny

Na pewno istnieją inne argumenty, które pomogą przekonać drugiego rodzica do dwujęzycznego wychowania. Bedą one zależeć od sytuacji każdej rodziny, jej kontekstu i charakterystyk. Najważniejsze jest więc nie tylko uzyskanie zgody na dwujęzyczne wychowanie, ale przede wszystkim poparcie i uczestniczenie w projekcie obojga rodziców.

 

Czy napotkaliście trudności z przekonaniem drugiego rodzica do dwujęzycznego wychowania? Jakich argumentów użyliście? Czy drugi rodzic nadal wspiera Wasze wysiłki w pomocy w nauce dziecka polskiego? Podzielcie się z nami Waszymi refleksjami na ten temat:).