Oprócz emocjonalnych korzyści wynikających z dwujęzyczności, o których niedawno pisałam, duże znaczenie mają także plusy intelektualne, związane ze zdolnościami umysłowymi dziecka.

Dzieci wychowane w podwójnej kulturze otrzymują średnio dwa razy więcej bodźców estetycznych. Dzieje się tak za  sprawą literatury, piosenek, muzyki, które rodzice starają się im przekazać. Ich wrażliwość jest pobudzana w bardziej różnoraki sposób. Dzięki temu mają bogatsze i bardziej otwarte spojrzenie na świat.

Abstrakcyjne myślenie

Rozwijają one także większą zdolność abstrakcyjnego myślenia. Dla nich słowa „pies”, „chien”, „dog” pasują do wizerunku zwierzaka, który szczeka i merda ogonem. Rozumieją one bowiem, że słowo jest jedynie symbolem służącym do nazwania zjawiska, konstrukcja pozwalająca ludziom porozumieć się między sobą. Dzięki temu, wcześniej niż inne dzieci rozwijają one świadomość językową. Pomaga im ona potem w nauce pisania i czytania, a także nauce kolejnych języków. Kiedy zrozumie się, że główne mechanizmy językowe, łatwiej jest się nauczyć nowych języków, szczególnie jest pochodzą one z tej samej grupy językowej.

Kreatywność dzieci dwujęzycznych

Zauważono także, że dzieci dwujęzyczne są bardziej kreatywne i mają więcej pomysłów. W ramach badań naukowych poproszono dzieci jednojęzyczne i dzieci dwujęzyczne, żeby powiedziały, do czego mogą służyć dane przedmioty. Dzieci dwujęzyczne wykazały się większa wyobraźnią i pomysłowością. Na przykład: cegła, która dla dzieci jednojęzycznych służyła przede wszystkim do budowania domów, albo murów. Dla dzieci dwujęzycznych mogła być używana także do zatkania mysiej nory, do zrobienia schodów, żeby dosięgnąć tego, co jest wysoko, do strącenia piłki z drzewa, do przytrzymania drzwi…

Uwaga selektywna

Inne doświadczenie pozwoliło stwierdzić, że dzieci dwujęzyczne posiadają „uwagę selektywną”. Oznacza to, że potrafią rozdzielić cechy przedmiotów według kontekstu. Dla przykładu, jeżeli napiszemy wyraz „czerwony” zielonym kolorem, dzieci dwujęzyczne zobaczą kolor zielony. Natomiast dzieci jednojęzyczne częściej widzą kolor czerwony, bo sugerują się treścią wyrazu, zapominając, że chodziło jedynie o użyty kolor. Nosi to nazwę Efektu Simona

Podsumowując, dzieci dwujęzyczne rozwijają w większym stopniu pewne umiejętności intelektualne, które są pożyteczne w nauce, w wykonywanym zawodzie, czy w życiu osobistym. Łatwiej nabywają one zdolności koncentracji, rozwiazywania problemów czy wykonywania kilku rzeczy na raz.

Jeżeli mielibyście ochotę podzielić się z nami Waszymi refleksjami  na ten temat, serdecznie Was do tego zapraszam.