Sposób, w jaki dziecko przyswaja nowe umiejętności i wykazuje się nimi, zależy w głębokiej mierze od jego osobowości. Niektóre dzieci uczą się szybciej, inne wolniej, niektóre od razu używają nabytych kompetencji, inne czekają, aż opanują je w sposób satysfakcjonujący i dopiero wtedy zaczną ich używać na co dzień w obecności innych osób. Istnieją więc różne strategie używania języka mniejszości.

Postawa ekspresyjna i analityczna

Tak samo jest z nauką języka, bez względu na to, czy chodzi o pierwszy język dziecka, czy nie. Jest to szczególnie widoczne w procesie nabywania języka mniejszościowego u dzieci dwujęzycznych. Dzieci używają różnych strategii, poznając nowe umiejętności, w zależności od własnej osobowości. Wyróżnia się więc dwie główne postawy dzieci: ekspresyjną i analityczną (B. Abdelilah – Bauer „Le défi des enfants bilingues” i R. Bijeljac-Babic „L’enfant bilingue, de la petite enfance à l’école”).

Ekspresyjna osobowość

Niektóre dzieci mówią od razu w drugim języku i nie przeszkadza im to, że robią błędy. Przywiązują one wagę do samego komunikowania się, a nie do poprawności języka, czyli do narzędzia, którego do tego używają. Są to na ogół dzieci o ekspresyjnej osobowości, które interesują się przede wszystkim osobami i pragnę nawiązać z nimi kontakt. Dlatego też łatwo przyswajają one skomplikowane zwroty, dużo powtarzają, dzięki czemu robią większe i szybsze postępy w nauce języka.

Podejście analityczne

Z kolei w drugiej grupie znajdują się dzieci, które czekają, aż dobrze opanują język, zanim zaczną naprawdę go używać. Interesują się bardziej rzeczami i przedmiotem rozmowy, znają dużo rzeczowników, określeń i ciekawi ich język i jego struktura. Jest to podejście analityczne. Te dzieci szybciej uczą się słów i gramatyki.

Jeśli interesuje Was nauka mówienia u dwujęzycznych dzieci, zachęcam Was do lekury artykułu: „Czy dwujęzyczne dzieci później zaczynają mówić?”

A Wasze dzieci? Do której „kategorii” należą? Jeżeli mielibyście ochotę podzielić się z nami Waszymi spostrzeżeniami, refleksjami albo uwagami na ten temat, serdecznie Was do tego zapraszam.