Polskie rodziny mieszkające za granicą, często zatrudniają polską opiekunkę do dzieci. Polska opiekunka ma nie tylko pilnować dziecka, ale także pomoc w rozwijaniu jego umiejętności w mówieniu po polsku. Jest to dobry środek wspomagania nauki języka. Jednak wybór osoby, której powierzymy to zadanie, jest mniej oczywisty nie może się wydawać. Jak wybrać polską opiekunkę, żeby wspomóc naukę polskiego?

Kultura językową kandydatki

Po pierwsze, przy wyborze odpowiedniej opiekunki, należy upewnić się, że kandydatka poprawnie używa języka polskiego. Jako osoba uczestnicząca w przekazywaniu polskiego, będzie ona miała wpływ na sposób na to, w jaki dziecko będzie mówiło w tym języku. Należy sprawdzić jej słownictwo pod względem jakościowym (nieużywanie ani wulgaryzmów) i ilościowym (zasób słów), i sposób wysławiania się. Ważne jest więc, żeby miała prawidłową wymowę, dobrze artykułowała i nie popełniała błędów gramatycznych.

Brak znajomości języka większościowego

Najlepiej by było, gdyby opiekunka nie znała języka większościowego. Dziecko nie będzie miało innego wyboru, jak tylko rozmawiać z nią po polsku. W ten sposób język polski będzie dla niego jedynym możliwym środkiem komunikacji z opiekunką. Imersja jest najlepszą metodą nauki języka. Dlatego też, jeśli czas spędzany z opiekunką pozwoli  zapomnieć o używaniu języka większościowego, przyniesie to dziecko jedynie korzyści.

Motywacje przyszłej opiekunki

Tak jak dzieci uczą się od dorosłych, dorośli mogą uczyć się od dzieci. Istnieje ryzyko, że jeśli polska opiekunka przyjechała do kraju, żeby nauczyć się tutejszego języka, będzie ona wykorzystywała w tym celu czas z dzieckiem. Często zdarza się zresztą, że obcojęzyczni rodzice, wolą używać w kontaktach z dzieckiem języka większościowego. Tym samym zapewniają sobie lepszą integrację w kraju. Ma to negatywny wpływ na znajomość języka rodziców u dziecka i pozbawia go dwujęzycznej kultury.

Znaczenie rozmowy kwalifikacyjnej

Dlatego tak ważna jest rozmowa kwalifikacyjna, w trakcie której należy zorientować się, jakie są motywacje kandydatki. Dobrze jest także przedstawić jej powody, dla których chcemy, żeby dzieckiem zajmowała się osoba polskiego pochodzenia. Można poprosić ją, żeby ustosunkowała się do tego projektu: do jego metody, celów i oczekiwanych wyników. Opiekunka powinna jasno wyrazić ochotę na uczestniczenie w nim. Dzięki takiemu podejściu, stanie się ona aktywnym uczestnikiem nauki polskiego. W ten sposób będzie postrzegała sukcesy dziecka w nauce jako swoje.

Czy Wasze dzieci miały polską opiekunkę? Czym kierowaliście się przy jej wyborze?  Jeżeli mielibyście ochotę podzielić się z nami Waszymi refleksjami na ten temat, serdecznie Was do tego zapraszam, poniżej w komentarzach artykułu