Przeczytałam ostatnio interesujący artykuł o dwóch rodzajach dwujęzyczności. Są to dwujęzyczność wzbogacająca i zubażająca. Chciałabym się podzielić z Wami tym konceptem, bo pozwala on zrozumieć, w jaki sposób dwujęzyczność wpływa na ogólny rozwój poznawczy i intelektualny danej osoby. Albo wprost przeciwnie, jak redukuje ona pierwszy język i jakie inne negatywne skutki to za sobą pociąga. Mam nadzieję, żeby ten temat Was zainteresuje. 

Dwujęzyczność wzbogacająca (additive)

Dwujęzyczność wzbogacająca i zubażająca została zdefiniowana w latach siedemdziesiątych przez kanadyjskiego profesora psychologii Wallace’a Lamberta. W Kanadzie, kraju dwujęzycznym z definicji, angielski i francuski są częścią tożsamości narodowej. Wallace Lambert zajmował się badaniami pierwszego programu francuskiej imersji w państwie, w Montrealu, jego skuteczności i sposobu wprowadzenia w życie. Zauważył on, że dwujęzyczność może przynieść ważne korzyści poznawcze, pod warunkiem, że mamy do czynienia z dwujęzycznością wzbogacającą. W dwujęzyczności wzbogacającej, studenci „dodawali” drugi język do umiejętności w pierwszym języku, nie tracąc swojego pierwszego języka. Taki był cel programu francuskiej imersji: wzbogacić posiadane kompetencje, zachowując i rozwijając język angielski i związane z nim zasoby. W tym wypadku, obydwa języki pozytywnie współistnieją i nie ma między nimi konkurencji.

Dwujęzyczność zubażająca (subtractive)

Określenie dwujęzyczność zubażająca jest używane w kontraście do dwujęzyczności wzbogacającej, kiedy nauka drugiego języka odbywa się kosztem pierwszego. Badania Wallace’a Lamberta miały miejsce w kontekście pojawienia się imigrantów. Studenci obcego pochodzenia często tracili swój pierwszy język, kiedy uczyli się angielskiego czy francuskiego. Wallace Lambert porównał pozytywne efekty nauki drugiego języka, który dodaje się do znajomości pierwszego, z utratą albo osłabieniem pierwszego języka u dzieci imigrantów. Ich rodzinny język nie osiągnął bowiem wystarczająco wysokiego poziomu, który pozwoliłby mu nie tylko przetrwać, ale i rozwijać się.

Status języka

Dwujęzyczność wzbogacająca i zubażająca są ściśle związane ze statusem każdego z używanych języków. Im lepszą opinię otoczenie ma na temat danego języka, tym większa jest szansa na dwujęzyczność wzbogacającą. Wallace Lambert wysunął następujący postulat: jeśli obydwa języki są tak samo waloryzowane zarówno przez rodzinę, jak i przez szkołę, jeśli i dziecko ma tego świadomość, wtedy będę się one rozwijały harmonijnie i przyniosą mu korzyści intelektualne. Kiedy jednak jeden z języków ma złą opinię w środowisku dziecka, zaczynają one ze sobą rywalizować. Szanse języka mniejszościowego na przetrwanie maleją, bo jego potencjał społeczny i ekonomiczny jest słabszy.

Relacje między językami

Podsumowując, koncept dwujęzyczności wzbogacającej i zubażającej nie odnosi się do korzyści jakie dana dwujęzyczność przynosi dwujęzycznej osobie. Chodzi raczej o sposób, w jaki dwa języki ze sobą współistnieją. W przypadku dwujęzyczności wzbogacającej, jeden język wzbogaca umiejętności w drugim. Natomiast w dwujęzyczności zubażającej jest odwrotnie: jeden z języków rozwija się kosztem drugiego. 

Prace Wallace’a Lamberta wykazały, w jakiej mierze kontekst społeczny i kulturowy wpływa na rozwój dwujęzyczności. Jest to proces bardziej skomplikowany niż mogłoby się wydawać. Kontynuując, Wallace Lambert postawił hipotezę o związku między statusem języka, postrzeganiem wartości społeczno-kulturowych i indywidualnym stosunku do języków danej osoby. Oznacza to, że większe znaczenie ma zależność między statusami obydwu języków niż ogólne uznanie każdego z nich z osobna, bez względu na uznanie drugiego.

A co z językiem polskim?

Mam wrażenie, że status polskiego pomału wzrasta w świecie, ale daleko nam jeszcze do języków ogólnie cenionych. Nie jest to związane jedynie z ilością osób polskojęzycznych, ale także z tzw. soft power Polski, o której pisałam jakiś czas temu. Nie wdając się w dyskusje polityczne: czeka nas jeszcze długa droga.

Jeżeli mielibyście ochotę podzielić się z nami Waszymi refleksjami na ten temat, serdecznie Was do tego zapraszam, poniżej w komentarzach artykułu