Ostatnio odkryłam badania, które prezentują dodatkową korzyść intelektualną wynikającą z władania kilkoma językami. Dotyczy ona dzieci z autyzmem. Dzieci autystyczne mają zwykle problemy ze zmianą czynności na inną. Skupione na swoim zajęciu, nie mogą się oderwać od tego, co robią. Ekipa z Uniwersytetu McGill w (dwujęzycznej) Kanadzie, postanowiła zająć się pytaniem, czy istnieje wpływ dwujęzyczności na autyzm. Wyniki przeprowadzonych przez nią badań nad autyzmem i wpływem dwujęzyczności na elastyczność poznawczą,potwierdzają, że rzeczywiście tak jest. (Elastyczność poznawcza jest to zdolność mózgu do przystosowania swojego zachowania i myśli do nowych, zmiennych lub niespodziewanych zdarzeń.) Pozwalają one sądzić, że znajomość drugiego języka może ułatwić przechodzenie z jednej czynności do drugiej. I tym samym zmniejszać wpływ autyzmu na codzienne życie.  

Sortowanie królików według koloru i kształtu

Badania przeprowadzono w 2017 roku wśród czterdzieściorga dzieci w wieku od 6 do 9 lat. Część z nich była autystyczna, część nie, część mówiła w jednym języku, część była dwujęzyczna. Każda grupa składała się z dziesięciu członków. Dzieci otrzymały zadanie posortowania królików na ekranie komputera. Najpierw według koloru, potem według kształtu (bez względu na ich kolor). Celem badania było sprawdzenie, czy istnieją różnice między umiejętnościami dzieci autystycznych dwujęzycznych. Okazało się, że dzieci dwujęzyczne wykonywały zadane ćwiczenia z większą łatwością niż ich jednojęzyczni rówieśnicy.

Wpływ dwujęzyczności na elastyczność poznawczą

Te rezultaty można wyjaśnić faktem, że dwujęzyczne dzieci są przyzwyczajone do częstej zmiany języka. Zależy on bowiem od  sytuacji i od osoby, z którą komunikują. Ciągłe „ćwiczenia” mózgu zwiększają jego elastyczność poznawcza. W ten sposób przechodzenie z jednego języka na drugi przekłada się także na zdolność zmiany czynności, co zazwyczaj stanowi problem dzieci autystycznych.

Nowa perspektywa w badaniach nad autyzmem

Pomimo, że powyższe badania przeprowadzono na małej ilości osób, otwierają one nową perspektywę w pracy nad autyzmem. Do tej pory przeważało powszechnie przekonanie, że nauka dodatkowego języka może jedynie pogorszyć umiejętności dzieci autystycznych we władaniu językiem większościowym. Z tego powodu odradzano wprowadzania dodatkowego języka u osób dotkniętych autyzmem. Tym bardziej więc ich znaczenie jest przełomowe. Pokazują, że drugi język nie tylko nie zaszkodzi znajomości pierwszego, ale, co więcej, potwierdzają korzystny wpływ dwujęzyczności na autyzm.

Źródło : https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/cdev.12979

Jeżeli mielibyście ochotę podzielić się z nami Waszymi refleksjami na ten temat, serdecznie Was do tego zapraszam, poniżej w komentarzach artykułu