Konsultacja dla rodzin dwujęzycznych

70,00

Wiele z Was pisze do mnie z konkretnymi pytaniami odnoszącymi się do specyficznych sytuacji związanych z dwujęzycznym wychowaniem. Dlatego też proponuję Wam indywidualną konsultację (przez Messenger, Skype, Teams, GoogleMeet). Wspólnie poszukamy rozwiązania na trudności czy wątpliwości dotyczące nauki polskiego u Waszego dziecka.

Uwaga: Konsultacja nie jest optymalnym środkiem dla Rodziców, których dzieci nie mówią po polsku, a którzy pragną do tego doprowadzić. Zmiana zachowań i przyzwyczajeń, w tym także językowych, wymaga czasu i regularnej pracy. Dlatego właśnie stworzyłam długofalowy Program wsparcia, zapraszam do zapoznania się z nim.

Żeby skorzystać z konsultacji online:

  • zamów konsultację na stronie Bilingual kid;
  • wyślij mail na adres anna (at) bilingual-kid.com lub poczekaj na maila ode mnie :).

Więcej szczegółów w opisie poniżej.

Kategoria:

Celem konsultacji związanej z dwujęzycznym wychowaniem jest udzielenie odpowiedzi na konkretne pytania lub wątpliwości związane z osobistymi sytuacjami. Najczęściej konsultacja przebiega w następujący sposób:

  • Przedstawienie napotykanych trudności (Ty);
  • Analiza kontekstu rodzinnego (w tym także ograniczeń i priorytetów) (wspólnie);
  • Prezentacja stanu wiedzy językowej (badań naukowych, jeśli istnieją) związanych z opisywanym zagadnieniem (ja);
  • Analiza praktycznych rozwiązań możliwych do wcielenia w życie (wspólnie);
  • Propozycja innych możliwych opcji w celu rozwiązania danego problemu (ja);
  • Wybór najodpowiedniejszego rozwiązania dostosowanego do sytuacji rodzinnej (Ty).
  • Następnie, po jakimś czasie : Informacje zwrotne na temat wcielonego w życie rozwiązania, a w razie potrzeby optymizacja metody postępowania.

Jest to metoda oparta na współpracy, dostosowuje się ona do każdego indywidualnego kontekstu. Konsultacja trwa około 45 minut.