Kim jestem ?

Anna, coach specjalizujący się w dwujęzycznym i dwukulturowym wychowaniu

Nazywam się Anna Jachim i jestem coachem specjalizującym się w dwujęzycznym i dwukulturowym wychowaniu.

  • Uczę rodziców, w jaki sposób przekazać dzieciom ich język mniejszościowy, dzięki czemu zaczynają one w aktywny sposób używać go na co dzień.
  • Analizuję indywidulane sytuacje i konteksty dwujęzycznych rodzin, określam powody, dla których dzieci nie używają języka rodziców i proponuję rozwiązania, żeby zaczęły nim władać.
  • Motywuję rodziców do podjęcia dwujęzycznego wychowania dzieci i wskazuję im praktyczne środki do najskuteczniejszego stosowania go w codziennym życiu.

Jestem autorką poradnika o dwujęzycznym wychowaniu, który w ostatnich kilku miesiącach pomógł kilkudziesięciu rodzinom w 12 krajach w Europie i Ameryce Północnej i Południowej. Przedstawia on uniwersalną metodę przekazywania języka mniejszościowego dzieciom, która ze względu na kompletność środków, dopasowuje się do każdego kontekstu. Proponuję także program wsparcia dla Rodzin i indywidualne konsultacje online z dziedziny dwujęzyczności, oparte na podejściu psychologii pozytywnej.

Dlatego jeśli potrzebujesz wsparcia w dwujęzycznej edukacji, albo jeśli nie przynosi ona jeszcze efektów w Twojej rodzinie, które sobie zaplanowałaś, czy chcesz nawiązać ze mną kontakt, abyśmy wspólnie wzmocniły skuteczność Twoich starań, żeby Twoje dzieci bez problemu władały językiem mniejszościowym / polskim? Zapraszam 🙂 :  anna (at) bilingual-kid.com 

Anna, mama dwujęzycznego Jaśka

Mam na imię Anna. Od ponad dwudziestu lat mieszkam we Francji. Od siedmiu lat, wychowuję tutaj dwujęzycznego synka. Zawsze byłam dość „wrażliwa” na język polski i polską kulturę. Nie tylko dlatego, że stanowią one część mojej tożsamości i odczuwam z nimi emocjonalny związek, ale także dlatego, że jestem świadoma ich bogactwa i niepowtarzalności, wynikających z polskiej historii.

Przez ostatnich kilka lat, dużo dowiedziałam się na temat wychowywania dwujęzycznych dzieci. Dzięki lekturom, rozmowom z innymi rodzicami i przede wszystkim własnemu doświadczeniu: próbom, wysiłkom, nowym pomysłom, opracowałam własną metodę, którą chciałabym się z Wami podzielić. Jednocześnie zaczęłam wspomagać inne dwujęzyczne Rodziny (nie tylko polskiego pochodzenia) w przekazywaniu dzieciom języków mniejszościowych.

I jeszcze kilka słów o moim wykształceniu: po skończeniu studiów i uzyskaniu dyplomu (Master 1 i 2 z nauk politycznych i podwójny licencjat z socjologii i ekonomii), przez ponad 10 lat pracowałam, między innymi, nad koncepcją środków dydaktycznych dla dzieci i ich ewaluacją. W międzyczasie przeszłam liczne szkolenia w prowadzeniu projektów zespołowych (i indywidualnych), takich jak optymizacja procesów decyzyjnych i rozwiązywania konfliktów (także za pomocą gier i zabaw), czy metody facylitacji dla członków zespołu projektowego. Uczestniczyłam w wielu konferencjach na temat wychowania i pedagogiki dziecięcej w oparciu o pedagogikę / dyscyplinę pozytywną oraz metodę Montessori. Uzyskałam także certyfikat z psychologii dziecięcej.